วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การสอบกลางภาค

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  >>คลิกที่นี่<<

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

"ผอ.ของเรา" ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ "ทักษะกระบวนการคิดสู่คุณภาพผู้เรียน"

 

         ในการอบรมเชิงปฏฺบัติการ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐ "บูรพา" ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รูปกีฬาสีปี 2555

มีใครรอดูรูปกีฬาสีอยู่บ้างรึเปล่า 

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การแข่งขันตระกร้อวังจันทร์มินิคัพ ประจำปี ๒๕๕๕

การแข่งขันตระกร้อวังจันทร์มินิคัพ 18-19 ก.ค. 2555 ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา รายละเอียดที่นี่>>

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การแข่งขันวอลเลย์บอลคัพ

วังจันทร์วอลเลย์บอลคัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2555 ณ สนามโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อ่าน รายละเอียดที่นี่ >>

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันงดสูบบุหรี่โลกนั้นเริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2555

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัว ณ ห้องทะเบียนวัดผล
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
และมาทำการมอบตัวพร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง
ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวหรือมอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2555

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัว
ณ ห้องทะเบียนวัดผลโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ในวันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
และมาทำการมอบตัวพร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง
ในวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

รับสมัครครูอัตราจ้าง

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

*** สอบถามได้ที่   081-949-6327 ***

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(ม.1,ม.4)

ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัว ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ในวันที่ 1 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อัพเดท วีดีโอ

มีการอัพเดทวีดีโอคอนเสิร์ต และกิจกรรมกีฬาสี ของโรงเรียนและอื่นๆ อีกมากมาย

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

การรับสมัครนักเรียน

รับสมัคร ม.1, ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
   - 15 - 19 มี.ค. 55 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รับสมัคร ม.1, ม.4 (จากโรงเรียนอื่น) 
    - 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 55  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
        (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รับสมัคร ม.4 โรงเรียนเดิม(ว.จ.ว.)
    -  4-31 ม.ค. 55 ประกาศโควตา 10 ก.พ.55