วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

วันเกิดโรงเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2556 นี้ เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน เชิญชวนคุณครูและนักเรียนทุกคน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป