วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมและประชุมเพลิง คุณแม่สุนันท์ เจริญนาน

    ด้วย คุณแม่สุนันท์  เจริญนาน มารดาของคุณครูสุนีรัตน์ เบญจมาศ ครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ได้เสียชีวิตลง และตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.จันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 5-8 ตุลาคม 2553 และประชุมเพลิงวันที่ 9 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00 น.
     จึงขอเชิญชวนญาติมิตร และผู้ที่นับถือร่วมฟังสวดอภิธรรมและประชุมเพลิง
ซึ่งโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นเจ้าภาพในคืนวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553
                                                            ขอแสดงความเคารพอย่างสูง