วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันงดสูบบุหรี่โลกนั้นเริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2555

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัว ณ ห้องทะเบียนวัดผล
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
และมาทำการมอบตัวพร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง
ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวหรือมอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2555

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัว
ณ ห้องทะเบียนวัดผลโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ในวันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
และมาทำการมอบตัวพร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง
ในวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.