วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Happy Time Campus Plus teen power

มีมินิคอนเสริ์ต ณ หอประชุม วังจันทร์วิทยา
ซินญอริต้า จัสมิน และ หวิว

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชาสัมพันธ์โครงการ NSC 2012

เชิญเข้ารับฟังประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012) ณ ห้องประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.