วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

การสอบโดยใช้ระบบสอบออนไลน์

โรงเรียนของเราจะจัดสอบเก็บคะแนนโดยใช้ระบบสอบออนไลน์
สำหรับห้อง 1 ในทุกระดับชั้น ก่อนนะคะ
เป็นการเริ่มต้น แต่ถ้าสอบแล้วได้ผลดี อาจจะนำมาสอบกับนักเรียนทุกห้องก็ได้นะคะ ^^