วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับสมัครพนักงานธุรการ

รับสมัครพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
สนใจติดต่อ
081-949-6327 (หัวหน้างานบุคคล)
081-683-9799 (รองผู้อำนวยการ)