วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553

วีดีโอคอนเสิร์ต Happy time campus plus teen powerรายการ Dr.TV

รายการ Dr.TV ช่อง สสท. สัมภาษณ์ ผอ.สุกิจ เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอน
ในวันที่ 3 มีนาคม 2554

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

แข่งขันหุ่นยนต์สพฐ.

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. (ชลบุรี+ระยอง)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553
ณ ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี


วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

กีฬาสี ปี 2553

วิดีโอ กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
7-9 ธันวาคม 2553
การแสดงพิธีเปิด
อันนี้แค่น้ำจิ้ม ยังมีอีกเยอะเลย