วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กระดานสนทนา

กระดานสนทนาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาใช้ได้แล้วค่ะ..

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แจ้งปิดเรียน

    ด้วย ในวันที่ 23  พฤศจิกายน 2553 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ต้องไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนในเครือข่ายนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน และคณะครูส่วนหนึ่ง ต้องนำนกเรียนห้องเรียนพิเศษใปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ปฏิบัตจริง เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้
     ในการนี้ ทางโรงเรียนวังจันทร์วิทยาจึงแจ้งปิดเรียน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การแข่งขันมหกรรมวิชาการระยอง 2'53

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมวิชาการ
ระดับเหรียญทอง 70  เหรียญ     ระดับเหรียญเงิน  30  เหรียญ     ระดับเหรีญทองแดง 9  เหรียญ
และได้เป็นตัวแทนของ สพป. ระยอง 2 ไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง-ภาคตะวันออก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน    20  กิจกรรม

นักมายากลคนเก่ง

เด็กหญิงพิรญาณ์  คำดี  ได้รับรางวัล นักมายากลระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ผลการประกวด และ ดูภาพ

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

"ติวดาวรุ่ง มุ่งเข้ามหาวิทยาลัย"

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดย “ ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ”  ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกิจกรรม “ ติวดาวรุ่ง มุ่งเข้ามหาวิทยาลัย ” กับติวเตอร์ชื่อดัง  ในวันที่ 24-25 และ 29-30 พฤศจิกายน 2553 รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ครูกอล์ฟ (ภาษาไทย) 2. ครูป๊อป (สังคมศึกษา) 3. ครูศล (เคมี)