วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หนูน้อยจ้าวเวหา

ขอแสดงความยินดีกับ หนูน้อยจ้าวเวหา  ทีมวังจันทร์ FLYING ของเรา ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอับดับ 1 ใน 3 ประเภทนะคะ ดูรายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ในวันที่ 19 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา เด็กหญิงพิรญาณ์  คำดี (น้องแนน) นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้เข้ารับหารประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับภาคตะวันออกประจำปีการศึกษา 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดใหญ่ ผลการประเมินจะประกาศภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้  ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องแนนกันนะคะ

คนเก่งของเรา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิรญาณ์ คำดีและเด็กหญิงณัฐณิชา โสนิตยกุล นักเรียนชั้น ม.2/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ด้วยค่ะ...

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม'53 ภาคกลาง(อยุธยา)

โรงเรียนของเราได้เป็นตัวแทนจาก สพท. ระยอง 2 เข้าร่วม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจำนวน 21 กิจกรรม ได้รางวัลระดับเหรียญทอง 13 เหรียญ ระดับเหรียญเงิน 4 เหรียญ ระดับเหรียญทองแดง 2 เหรียญ เข้าร่วม 1 กิจกรรม และชมเชย 1 กิจกรรม คลิกที่นี่ เพื่อดู ผลการแข่งขันของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา