วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2555

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัว
ณ ห้องทะเบียนวัดผลโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ในวันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
และมาทำการมอบตัวพร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง
ในวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น