วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันงดสูบบุหรี่โลกนั้นเริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day อ่านต่อ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น