วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ระบบดูแลช่วยเหลือ

ขณะนี้ทางโรงเรียนของเรามีความเข้มงวด ในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น เพื่อช่วยประสาน ทำให้ทางโรงเรียนสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น